Blog Image

Fietsersbond Aalst

Overzicht van de knelpunten

Op deze pagina vind je de gemelde knelpunten in groot Aalst, per deelgemeente.

Heb je een knelpunt te melden, doe dit dan via het formulier op de site van fietsersbond-aalst.be, of via mail naar knelpunten@fietsersbond-aalst.be

Heb je een reactie bij een reeds bestaande melding kan je deze hier bij aanvullen.

Het team van Fietsersbond Aalst

Hofstade : N41 Fietspad Gijzegem Aalst

Opgelost Posted on Thu, December 26, 2013 09:17:02

Doorgegeven door M Roelandt :

Ik rijd dagelijks met de fiets van en naar het werk.

Normaal rijd ik via het fietspad Gijzegem-Aalst. Op
woensdag werk ik tot 19.00 uur en door het onveilige gevoel neem ik het
fietspad niet, maar rijd ik langs de N41.

Op 27 november werd ik gegrepen door een auto, aan het
kruispunt met de Doosteeklaan te Hofstade.

Ik had een fluovestje aan en mijn fietst was voorzien van
extra voor- en achterverlichting, naast de verplichte verlichting.

Ik wil jullie dit toch gewoon meedelen, dat de N41
levensgevaarlijk is voor fietsers!!

Ik weet wel dat het een gewestweg is, maar misschien
kunnen jullie als groep eventueel voor een veiliger fietspad ijveren.

> ledverlichting is momenteel actiefAalst : Kruispunt Colruyt – Albrechtlaan – Brusselsesteenweg

Opgelost Posted on Fri, October 04, 2013 10:02:17

Graag had ik uw aandacht gevraagd voor het vernieuwde kruispunt Albrechtlaan – Brusselsesteenweg. Er zijn nu lichten geplaatst voor de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van dit kruispunt. Toch blijft het onveilig omwille dat als u van de Albrechtlaan komt en richting Erembodegem wilt fietsen de lichten voor de fietser op groen staan terwijl het autoverkeer komende van hetzij Albrechtlaan; hetzij van Colruyt tankstation toch mogen blijven afslaan richting Aalst-Centrum (brug over spoorweg).
Er is dan ook géén rode verf aangebracht aan deze oversteekplaats …wat dus de aandacht van de autobestuurder zou kunnen vestigen op een oversteekplaats voor fietsers. Is dit géén spijtige zaak om dit te moeten vaststellen aan een vernieuwd kruispunt.

Met vriendelijke groeten

Paul Vlieghe

Nu net (04/09/2014) ten ik terug over het colruyt kruispunt moest heb ik kunnen vaststellen dat er uiteindelijk een “gele strook” is geschilderd aan de fietsovergangen. Eindelijk toch een iets duidelijkere aanduiding.Aalst : Walterstraat – Treinstraat

Opgelost Posted on Thu, September 05, 2013 14:05:31

graag wil ik volgend knelpunt melden:

de Walstraat is nu de verbinding tussen
Leirekensroute (carnavalwerkhallen) en het fietspad ad Dender.

maar in de Walstraat mag er langs beide zijden
van de weg geparkeerd worden omdat dit een éénrichtingsstraat is, behalve voor
fietsers.

Gevolg is dat de doorgang voor fietsers en
auto’s zeer smal en gevaarlijk wordt.

ook het kruispunt met de Treinstraat zou zeker
veiliger kunnen gemaakt worden.

Walstraat

Zelfde probleem in Hoge Vesten

ik hoop dat hier een oplossing voor gezocht
wordt.

doorgegeven door : Wauters Michel

Antwoord Schepen Mobiliteit :

Geachte heer Wauters

Hartelijk dank voor uw melding.

In deze straat is er langs één zijde een
parkeerverbod dat (helaas) niet nageleefd wordt.

Ik gaf ondertussen goedkeuring aan het
voorstel van de dienst Mobiliteit om in de Walstraat een fietspad te schilderen
ten behoeve van de fietsers in tegenrichting.

Met vriendelijke groeten

Schepen Dylan Casaer

> het fietspad werd aangebrachtAalst – Colinetplein

Opgelost Posted on Tue, July 23, 2013 14:03:48

eindelijk hebben we na véél aandringen antwoord gekregen over de verkeerssytuatie :

Geen plaats voor fietser in Geraardsbergsestraat (Het Nieuwsblad – Leen De Smedt)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140516_01108253

Doorgekregen door Dienst Mobiliteit

Geraardsbergsestraat: het schepencollege heeft beslist dat in het gedeelte Geraardsbergsestraat (het smalste gedeelte) tussen de Sint-Jobstraat en de Kalfstraat, fietsen in tegenrichting verboden is. Het alternatief tracé is de Sint-Jobstraat, via Kalfstraat en vanaf Kalfstraat terug naar Geraardsbergsestraat. Het fietsen in tegenrichting zal dus weer mogelijk gemaakt worden vanaf de Kalfstraat (of Sint-Kamielstraat). In de Kalfstraat zullen wegmarkeringen het alternatief tracé geleiden.

********************************************************************

Als regelmatig fietsgebruiker ben ik niet echt te spreken over de heraanleg van de Geraardsbergstestraat en Collinetplein. De fiets wordt hier als obstakel gebruikt om het verkeer af te remmen. Sommige automobilisten houden zich aan een lage snelheid en andere haantjes willen je dan weer persé passeren.

Zeker bij het rijden van het centrum naar den Haring, stoot men op heel wat onbegrip van automobilisten, sommigen rijden je soms opzettelijk op de trottoir met alle (non)-verbale tekenen en gestes erbij.

Het lijkt het mij meer als voldoende gefundeerd om een bord 30 te plaatsen ter hoogte van de versmalling aan de Gamma om tenminste al de aandacht te vestigen op een andere verkeersritme en bovendien een bord dat er fietsers in tegenovergestelde richting kunnen komen.

Anderzijds dient er ook iets gedaan te worden aan de zichtbaarheid op het nieuw aangelegde asfalt zeker op het Collinetplein zelf. Als je van het centrum de Geraardsbergsestraat wil inrijden is het geen sinecure om te weten welke wagen links of rechts zal gaan rijden op het plein zelf. Kunnen hier geen witte hulplijnen geplaatst worden ?

Bovendien is dit geen alleenstaand feit, andere fietsers hebben mij hierover ook reeds over aangesproken.

Ik hoop op een spoedige reactie, want hier gaan zeker ongevallen gebeuren.

Gemeld door : R Van Cutsem Aalst

> het probleem blijft hier na gedeeltelijke aanpassingen bestaand.
Vanaf het Colinetplein mag men niet meer de Geraardsbergsestraat inrijden, maar moet de fietser langs de Kalfstraat en Sint Jobstraat.
Vanaf de Sint Jobstraat kan men via een gedeeld voetpad ( fietspad aangeduid met kleine iets donkere tegels) verder richting Haring rijden.Aalst : Vaartstraat

Opgelost Posted on Fri, August 31, 2012 14:15:00

Een knelpunt dat niet alleen bij fietsers voor verwarring zorgt: sinds enige tijd is de Vaartstraat terug open in beide richtingen. Komende van de werfkapel staat er echter nog steeds een verkeersbord dat je verplicht om rechts af te slaan (blauw met witte pijl) richting brug.

Van der Schueren – 31 augustus 2012

> dit bord is ondertussen vervangen door een bord dat “tweerichtingstraat” aanduidt.

foto doorgestuurd door Steven Vinckier op 07/9/2012


> verkeersborden aangepastErembodegem : Stationsomgeving

Opgelost Posted on Wed, July 25, 2012 15:31:38

Geachte,

Hierbij meld ik dat de fietsenstalling van het spoorstation aan het Kamiel Walgraefplein in Erembodegem voor een deel volstaat met achtergelaten fietsen.

Op die manier is uw fiets wegzetten niet gemakkelijk. Graag verwijdering van deze talrijk vergeten fietsen. Sommige hangen wel met een heel dikke kabel vast.

Indien verwijderd, is er meer plaats voor wie werkelijk met de fiets komt. Er zouden er trouwens veel meer met de fiets moeten komen, daar de centrumstraten (ongecontroleerde blauwe zone) nu als gratis pendelparking gebruikt worden, ten koste van de bewoners en de klanten van de handelszaken.

Mijn leveranciers dienen soms te lossen op het midden van de straat. Het gebeurt soms dat klanten en leveranciers ruzie maken om te parkeren op de gele kruisen, wegens
gebrek aan parkeergelegenheid.

Geef de wijkagent de mogelijkheid te beboeten of werk een regeling uit voor de blauwe zone en verbeter de signalisatie ( voorbeeld: plaats bordjes: “uitgezonderd bewoners” onder de signalisatie blauwe zone, zal de pendelaars weghouden)

Met dank bij voorbaat

doorgegeven door : Vandenbroucke Luc

> de fietsstallingen aan het station van Erembodegem zijn volledig vernieuwd, en achtergelaten fietsen zijn weggenomen.Aalst : Fietstallingen Station Aalst

Opgelost Posted on Mon, July 16, 2012 15:04:10

Fietsersbond Aalst klaagt op 17 oktober 2011 aan bij het stadsbestuur :

Volgens de Masterplannen aan het station wordt het profiel van de Majoor Claserstraat herzien en wordt de bestaande fietsenstalling die reeds in het talud is ingegraven vergroot. De capaciteit neemt toe en de afstand tot de bestaande onderdoorgang wordt beperkt. De bestaande fietsenstalling achter het stationsgebouw en dienstgebouw kan blijven bestaan, maar moet eveneens heringericht worden. Dit zijn inderdaad mooie perspectieven, maar intussen dringen er zich voor deze winter wel structurele maatregelen op.

Naar aanleiding van een recente flyeractie aan het station lieten meerdere van onze leden Fietsersbond Aalst weten dat het vinden van een fietsstalplaats niet altijd evident is. Graag dringen wij er op aan dat er snel een noodoplossing dient gevonden te worden voor de fietsenstallingen aan het station in afwachting van de oplevering van de geplande gebouwen.

Wij begrijpen dat er tijdens de werken niet altijd een oplossing voor de hand ligt, maar het lijkt ons toch mogelijk om een gedeelte van de leegstaande autoparking achteraan in te nemen als tijdelijke fietsenstalling.Melderd : Putstraat – Kempinnestraat

Opgelost Posted on Mon, July 16, 2012 14:51:28

ter hoogte van : Kerk

Beschrijving probleem :

veel te smal en geen fietspaden

kasseibaan in slechte staat, soms een deeltje van een fietspad.

Quasi-verplichting om op voetpad of in goot te rijden

Werken zijn uitgevoerd, situatie opgelostNext »