Blog Image

Fietsersbond Aalst

Overzicht van de knelpunten

Op deze pagina vind je de gemelde knelpunten in groot Aalst, per deelgemeente.

Heb je een knelpunt te melden, doe dit dan via het formulier op de site van fietsersbond-aalst.be, of via mail naar knelpunten@fietsersbond-aalst.be

Heb je een reactie bij een reeds bestaande melding kan je deze hier bij aanvullen.

Het team van Fietsersbond Aalst

Vernieuwd Colruyt Kruispunt

Aalst Posted on Thu, October 16, 2014 21:04:12

Enige tijd nadat de auto’s begonnen
zijn met rechts afslaan springt het licht op groen voor de fietsers, terwijl het
voor de voetgangers zelfs soms op rood blijft staan.

De auto’s hebben geen visuele indicatie
van deze lichten, waardoor fietsers in een gevaarlijke situatie belanden, omdat
auto’s voor hen niet stoppen en soms zelf boos reageren en wijzen op het rode
voetgangerslicht.


Bevestiging Ann Van de Steen dat dit door gegeven wordt aan Agentschap Wegen en VerkeerFietspad Eendrachtstraat-Heilig Hartlaan

Aalst Posted on Wed, May 28, 2014 08:57:54

Aan de rotonde Eendrachtstraat-Heilig Hartlaan(R41)
“dat met de clownsneus” zijn sinds kort de boordstenen vervangen door
schuine stroken. Waarschijnlijk is dat gedaan omdat vrachtwagens het moeilijk
hadden om te draaien, maar om ze nu de kans te geven de fietsers gewoon van het
fietspad te rijden kan ook niet de bedoeling zijn.

Ooit was het een zwart punt waarvoor subsidies vrijgemaakt zijn om het veiliger te maken. In mijn geheugen zit er een ongeval
met een schoolgaande jongen ooit op 1september hier gebeurd.

Hopelijk kunnen jullie iemand er van overtuigen dat wat men
daar gedaan heeft een foute oplossing is wat veiligheid betreft en men snel een
andere oplossing voorziet.

Hopelijk delen jullie mijn visie.

Doorgegeven via mail door PVHStation tot N9

Erembodegem Posted on Wed, February 12, 2014 12:15:53

Meldin via mail door W Oosterlinck

Dagelijks fiets ik met een bang hart naar het station van Erembodegem en terug via de N9, Kromme Elleboogstraat, Leuvestraat of Hogeweg. De N9 wordt momenteel vernieuwd. Een veiliger fietspad zal worden aangelegd. Positief, maar op de toegangswegen naar het dorp toe is geen enkel fietspad aanwezig. De weinige fietsers die nog durf hebben zijn volledig overgeleverd aan het gezond verstand van de autobestuurders. En dit ontbreekt wel eens bij enkele gehaaste of nonchalante chauffeurs die ons enkel als hinderlijke obstakels beschouwen, niets meer of niets minder. Links en rechts kon men wel plaats vrijmaken voor parkeerstroken maar een deftig fietspad aanleggen is blijkbaar een bedreiging voor koning auto. Wij moeten fietsen langs links en rechts geparkeerde wagens hopende dat wij niet worden aangereden door voorbijrijdende(razende) auto’s.
De toevloed van auto’s mag geen reden zijn om de fietsers te discrimineren in hun veiligheid. Integendeel, onze politieke leiders zouden nog meer in het werk moeten stellen om veilige fietspaden te creëren. Maar in Erembodegem net zoals in vele andere gemeenten gebeurt dit niet of onvoldoende. Schrijnend om te zien hoe auto’s onze leefwereld kapot maken.
Kan men nu echt geen oplossing zoeken om het dorp fietsvriendelijk toegankelijker te maken? (fietspad, éénrichtingsverkeer, minder parkeerstroken,…)
Met vriendelijke groeten,gewestwegen

Aalst Posted on Wed, February 05, 2014 09:16:27

Melding Nadine Degreef :

Hierbij wou ik even duidelijkheid omtrent het weghalen van de 2 fietsoversteekplaatsen op de Moorselbaan, 9300 Aalst ter hoogte van de bushalte (aan de achterweg) en 1 ter hoogte van de oversteekplaats aan de Leirekesroute.

Beide oversteekplaatsen zijn een aantal weken geleden verwijderd. Is daar een bepaalde reden voor ?
Het is momenteel levensgevaarlijk als fietser of voetganger om de Moorselbaan thv Beekstraat over te steken. Er is nergens nog een mogelijkheid om veilig over te steken. De auto’s vlammen voorbij en het duurt een 5-tal minuten vooraleer een vriendelijke chauffeur je doorlaat, en dan moet je nog opletten dat er geen van de andere kant komt afgevlogen.

Ik wil dit melden vooraleer er iets ernstig gebeurt? Meestal wordt er na ongevallen, en meestal pas na ernstige ongevallen, gehandeld vandaar mijn mailtje.

ditzelfde is gebeurd op volgende plaatsen :
>het rondpunt Houten Hand op de Ninovesteenweg in Erembodegem

Zo was de markering, maar sinds eind vorig jaar zijn deze weggeschraapt

>Oversteek Zwembadlaan-Albrechtlaan (Leirekesroute) is na her aanleg van de asfalt laag de markering niet meer geplaatst
> FB melding :
Dit is al een tijdje aan de gang. Aan den Appel werden de fietspaden die de Gentsesteenweg kruisen ook verwijderd.
Beelden streetview waar oversteek nog zichtbaar is.

Bij melding van deze problemen hebben we volgend antwoord gekregen :

De vraag tot markeren van de oversteek wordt niet weerhouden gezien dit nefast is voor de leesbaarheid van het kruispunt. Een markering zou bovendien in strijd zijn met de uniforme uitvoering van de Vlaamse gewestwegen.
Ir. Peter De Backer
Afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Oost-VlaanderenHofstade : N41 Fietspad Gijzegem Aalst

Opgelost Posted on Thu, December 26, 2013 09:17:02

Doorgegeven door M Roelandt :

Ik rijd dagelijks met de fiets van en naar het werk.

Normaal rijd ik via het fietspad Gijzegem-Aalst. Op
woensdag werk ik tot 19.00 uur en door het onveilige gevoel neem ik het
fietspad niet, maar rijd ik langs de N41.

Op 27 november werd ik gegrepen door een auto, aan het
kruispunt met de Doosteeklaan te Hofstade.

Ik had een fluovestje aan en mijn fietst was voorzien van
extra voor- en achterverlichting, naast de verplichte verlichting.

Ik wil jullie dit toch gewoon meedelen, dat de N41
levensgevaarlijk is voor fietsers!!

Ik weet wel dat het een gewestweg is, maar misschien
kunnen jullie als groep eventueel voor een veiliger fietspad ijveren.

> ledverlichting is momenteel actiefMeldert-Dorp

Meldert Posted on Tue, November 26, 2013 10:40:07

Meldert-Dorp werd nog maar vrij recent her aan gelegd conform het door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp.

Het is bekend dat het ontwerp en de uitvoering (kasseien) niet aan ieders verwachtingen tegemoet komt. De ene vraagt zich af waarom er geen fietspaden zijn in beide richtingen, nog een andere vraagt zich af waarom er op het dorp niet meer parkeerplaatsen voorzien werden (i.p.v. de groenzone) en nog een andere vraagt zich af waarom er geen eenrichtingsverkeer ingevoerd werd voor autoverkeer.

Laat ons wel wezen: De verkeersdrukte op Meldert-Dorp is al bij al relatief rustig. Alleen bij begin en einde van de school is er ten gevolge van het egoïstisch geïnspireerde verkeersgedrag van (groot)ouders sprake van extra verkeersdrukte. De verkeersregels worden er met graagte aan de spreekwoordelijke laars gelapt. Dat men door dit a-sociale gedrag bijdraagt aan een chaotische door de auto gedomineerde schoolomgeving, blijkt op dat moment van eigenbelang niet van tel te zijn.Nedermolenstraat

Meldert Posted on Tue, November 26, 2013 10:38:08

Nedermolenstraat Meldert, ter hoogte van Meldert vijver:

Onduidelijke en gevaarlijke situatie.

Geen tweerichtingsfietspad, fietsverkeer richting Abdij moet rechts van de rijweg blijven.
Het tweerichtingsfietspad begint pas officieel vanaf de Nedermolenstraat richting Abdij.Aalst : Kruispunt Colruyt – Albrechtlaan – Brusselsesteenweg

Opgelost Posted on Fri, October 04, 2013 10:02:17

Graag had ik uw aandacht gevraagd voor het vernieuwde kruispunt Albrechtlaan – Brusselsesteenweg. Er zijn nu lichten geplaatst voor de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van dit kruispunt. Toch blijft het onveilig omwille dat als u van de Albrechtlaan komt en richting Erembodegem wilt fietsen de lichten voor de fietser op groen staan terwijl het autoverkeer komende van hetzij Albrechtlaan; hetzij van Colruyt tankstation toch mogen blijven afslaan richting Aalst-Centrum (brug over spoorweg).
Er is dan ook géén rode verf aangebracht aan deze oversteekplaats …wat dus de aandacht van de autobestuurder zou kunnen vestigen op een oversteekplaats voor fietsers. Is dit géén spijtige zaak om dit te moeten vaststellen aan een vernieuwd kruispunt.

Met vriendelijke groeten

Paul Vlieghe

Nu net (04/09/2014) ten ik terug over het colruyt kruispunt moest heb ik kunnen vaststellen dat er uiteindelijk een “gele strook” is geschilderd aan de fietsovergangen. Eindelijk toch een iets duidelijkere aanduiding.Next »