Sinds de fietsstroken op de N45 zijn afgeschaft is er vastgesteld dat er voor de alternatieve route tussen Aalst en Haaltert langs
Nieuwerkerken bijzonder weinig maatregelen genomen zijn om de veiligheid voor
fietsers langs deze weg te verhogen.

Vanuit Aalst naar Nieuwerkerken-Haaltert is er noch op de
Hoezekouterdreef, de Hoezestraat of de Dries enige signalisatie zichtbaar die
automobilisten er attent op kunnen maken dat er fietsers kunnen rijden. Enige
signalisatie die ik al gezien heb ik de snelheidsbeperking van 50km/uur die
wanneer ik er fiets veelvuldig met de voeten getreden wordt. Vanuit Haaltert
naar Aalst is het oversteekpunt tussen Dries en Muisstraat uitermate gevaarlijk.
Fietsers moeten zich via het voetpad een weg banen tussen auto’s die uit de
bocht van de Dreefstraat komen gevlogen.

Melding MG 9/6/16

Ik woon in de Pijpenbeek in Nieuwerkerken en fiets elke dag langs de
Hoezestraat en de Hoezekouterdreef naar De Handelsschool in Aalst. Ik doe dit
sinds ik jong ben, en we samen van Haaltert naar onze school in Aalst fietsten.
De laatste jaren is de onveiligheid voor de fietsers echter erg toegenomen door
het zeer drukke verkeer tijdens de spits ‘s ochtends.

De auto’s rijden er zo dicht bij de kant dat je er als fietser nauwelijks
door kan. Heel vaak zitten de bestuurders te bellen en letten ze gewoon niet op
de fietsers. Al enkele keren meegemaakt dat de passagiersdeur wordt open
gezwierd om iets uit de koffer te halen (de auto’s staan er toch in de file, dus
hebben daar ‘tijd’ voor…).

Sommige (af en toe ‘veel’) fietsers rijden dan links van de auto’s, met als
gevolg dat de autobestuurders wellicht ook niet meer weten waar ze moeten op
letten (dat gevoel heb ik toch als ik dan zelf eens met de auto langs daar
rijd). We (d.i. alle fietsers) hebben vorig jaar (of 2 jaar geleden) eens allen
een boete gekregen omwille van het voorbijsteken langs links, maar aan de auto’s
werd toen ook niets gedaan (hoewel er toch ook verplichtingen vast hangen aan
de minimumafstand die je moet laten tussen de auto en fietsers?).

Mijn zoon gaat volgend jaar naar de middelbare school in Aalst en zal samen
met 2 vrienden dezelfde route volgen. Ook al zijn ze het gewend van te fietsen
(ook nu gaan ze bijna dagelijks met de fiets naar school), nu wordt ik pas echt
ongerust: ik weet immers hoe ik bijna elke ochtend al vloekend en zuchtend langs
de file moet rijden, duizend ogen moet hebben en vaak tussen de auto’s in moet
wachten, hoe ik me moet inhouden om toch niet links voorbij te steken en eens op
zo’n motorkap te kloppen van een hardleerse chauffeur. Zonder te overdrijven:
gemiddeld 2 keer per maand kom ik in een echt gevaarlijke situatie waarbij ik
bijna overreden word. Ik vind dat ongelooflijk veel.

Ik geloof dat zo’n straat toch al veiliger zou kunnen gemaakt worden met
waarschuwingsborden voor de auto’s om afstand te houden, met een fietspad te
schilderen en met de parkingplaatsen die er zijn in het smalste stuk (waar er
een middenberm werd aangebracht) te verwijderen. Er hangen nu overal bordjes
met info over hoe nuttig bomen zijn, maar bordjes om fietsers te helpen zouden
ook wel handig zijn.

Mochten jullie me kunnen helpen, of me kunnen zeggen hoe ik dit probleem
het beste aanpak, dan zou ik dat, samen met de andere fietsers, erg
appreciëren.

Melding SDS 21/4/16
Voor het woon-werkverkeer ben ik dus een regelmatig
fietsgebruiker van Haaltert naar de andere kant van Aalst.

Uit mijn fietservaring heb ik ook al een paar maal een mail
gestuurd naar “mobiliteit aalst” om volgende knelpunten voor fietsers aan te
kaarten.

1. Opnieuw vormen er zich opnieuw de laatste weken meer
files op de Hoezekouterstraat & -dreef richting rond punt Haring. Met als
gevolg dat de fietsers (veel scholieren) ook bijna geen ruimte hebben om de
auto’s rechts te kunnen voorbijrijden en velen van hen gaan dus opnieuw links
van de file rijden, wat toch ook niet de bedoeling is en toch voor gevaarlijke
situaties zorgt. (deze morgen zijn er bijna fietsers aangereden door een
vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam)

Ik heb al meermaals gevraagd, of het hier niet mogelijk
om minstens vanaf de bruggen op deze baan, fietsvoorkeurstroken (eventueel met
een fietssymbool) in beide richtingen te schilderen, zodat het voor de
autobestuurders wat duidelijker wordt om wat meer ruimte te laten voor de vele
fietsers. Dit is toch een hele drukke fietsersroute vanuit Haaltert (fietspaden
op de N45 zijn er niet meer) , vanuit Nieuwerkerken, Terjoden & zelfs
Mere?

Dit lijk mij nu toch niet zo een zware en ingrijpende
investering?

2. Wat ik ook steeds frappant vind, je komt van een
prachtig fietspad op de Parklaan gereden, en plots stopt dit op de Eugeen
Bosteelstraat, en opnieuw moet je je als fietser door de file auto’s wringen om
opnieuw het fietspad op te rijden op de N9 richting Zeebergbrug.

Kan er hier ook voor dit stukje geen duidelijke
fietsvoorkeurstrook worden geschilderd richting Zeebergbrug?

3. Ik neem dan voorbij de Zeebergbrug mooi het tunneltje
richting Leo Gheeraerdtslaan om zo richting Varkensmarkt te rijden, maar daar
ook druk en vooral snel verkeer vanwege auto’s, bussen van de
lijn
& vele vrachtwagens vanwege de gekende fabriek in nabijheid,
plus in de namiddag opnieuw files richting Zeebergbrug.

Daarom daar ook
indien mogelijk toch al desnoods fietsvoorkeurstroken, te schilderen in beide
richtingen?

4. Wat ik ook nooit heb begrepen in Nieuwerkerken, is waarom
er nooit een duidelijke fietsmarkering is aangelegd geweest voor de toch drukke
oversteek van

fietsers komende van Dries – Muisstraat Haaltert op de
Kraaiwinkel- en Driesstraat Nieuwerkerken.

5. Ook wil melden dat het voor fietsers wel gevaarlijker is
geworden door een toename van het verkeer om en rond de varkenshallen richting
Varkensmarkt-Moorselbaan. De auto’s komen er van alle kanten en
hoeken.

Als men van Aalst een meer fiets veiligere stad wil maken,
waarom wordt er dan niet meer gebruik gemaakt van
fietsvoorkeurstroken?

Hopelijk kan ik hier mee bijdragen tot een iets veiliger
fietsverkeer.