Blog Image

Fietsersbond Aalst

Overzicht van de knelpunten

Op deze pagina vind je de gemelde knelpunten in groot Aalst, per deelgemeente.

Heb je een knelpunt te melden, doe dit dan via het formulier op de site van fietsersbond-aalst.be, of via mail naar knelpunten@fietsersbond-aalst.be

Heb je een reactie bij een reeds bestaande melding kan je deze hier bij aanvullen.

Het team van Fietsersbond Aalst

Fietsveiligheid traject Aalst-Haaltert

Aalst Posted on Wed, June 15, 2016 10:16:06

Sinds de fietsstroken op de N45 zijn afgeschaft is er vastgesteld dat er voor de alternatieve route tussen Aalst en Haaltert langs
Nieuwerkerken bijzonder weinig maatregelen genomen zijn om de veiligheid voor
fietsers langs deze weg te verhogen.

Vanuit Aalst naar Nieuwerkerken-Haaltert is er noch op de
Hoezekouterdreef, de Hoezestraat of de Dries enige signalisatie zichtbaar die
automobilisten er attent op kunnen maken dat er fietsers kunnen rijden. Enige
signalisatie die ik al gezien heb ik de snelheidsbeperking van 50km/uur die
wanneer ik er fiets veelvuldig met de voeten getreden wordt. Vanuit Haaltert
naar Aalst is het oversteekpunt tussen Dries en Muisstraat uitermate gevaarlijk.
Fietsers moeten zich via het voetpad een weg banen tussen auto’s die uit de
bocht van de Dreefstraat komen gevlogen.

Melding MG 9/6/16

Ik woon in de Pijpenbeek in Nieuwerkerken en fiets elke dag langs de
Hoezestraat en de Hoezekouterdreef naar De Handelsschool in Aalst. Ik doe dit
sinds ik jong ben, en we samen van Haaltert naar onze school in Aalst fietsten.
De laatste jaren is de onveiligheid voor de fietsers echter erg toegenomen door
het zeer drukke verkeer tijdens de spits ‘s ochtends.

De auto’s rijden er zo dicht bij de kant dat je er als fietser nauwelijks
door kan. Heel vaak zitten de bestuurders te bellen en letten ze gewoon niet op
de fietsers. Al enkele keren meegemaakt dat de passagiersdeur wordt open
gezwierd om iets uit de koffer te halen (de auto’s staan er toch in de file, dus
hebben daar ‘tijd’ voor…).

Sommige (af en toe ‘veel’) fietsers rijden dan links van de auto’s, met als
gevolg dat de autobestuurders wellicht ook niet meer weten waar ze moeten op
letten (dat gevoel heb ik toch als ik dan zelf eens met de auto langs daar
rijd). We (d.i. alle fietsers) hebben vorig jaar (of 2 jaar geleden) eens allen
een boete gekregen omwille van het voorbijsteken langs links, maar aan de auto’s
werd toen ook niets gedaan (hoewel er toch ook verplichtingen vast hangen aan
de minimumafstand die je moet laten tussen de auto en fietsers?).

Mijn zoon gaat volgend jaar naar de middelbare school in Aalst en zal samen
met 2 vrienden dezelfde route volgen. Ook al zijn ze het gewend van te fietsen
(ook nu gaan ze bijna dagelijks met de fiets naar school), nu wordt ik pas echt
ongerust: ik weet immers hoe ik bijna elke ochtend al vloekend en zuchtend langs
de file moet rijden, duizend ogen moet hebben en vaak tussen de auto’s in moet
wachten, hoe ik me moet inhouden om toch niet links voorbij te steken en eens op
zo’n motorkap te kloppen van een hardleerse chauffeur. Zonder te overdrijven:
gemiddeld 2 keer per maand kom ik in een echt gevaarlijke situatie waarbij ik
bijna overreden word. Ik vind dat ongelooflijk veel.

Ik geloof dat zo’n straat toch al veiliger zou kunnen gemaakt worden met
waarschuwingsborden voor de auto’s om afstand te houden, met een fietspad te
schilderen en met de parkingplaatsen die er zijn in het smalste stuk (waar er
een middenberm werd aangebracht) te verwijderen. Er hangen nu overal bordjes
met info over hoe nuttig bomen zijn, maar bordjes om fietsers te helpen zouden
ook wel handig zijn.

Mochten jullie me kunnen helpen, of me kunnen zeggen hoe ik dit probleem
het beste aanpak, dan zou ik dat, samen met de andere fietsers, erg
appreciëren.

Melding SDS 21/4/16
Voor het woon-werkverkeer ben ik dus een regelmatig
fietsgebruiker van Haaltert naar de andere kant van Aalst.

Uit mijn fietservaring heb ik ook al een paar maal een mail
gestuurd naar “mobiliteit aalst” om volgende knelpunten voor fietsers aan te
kaarten.

1. Opnieuw vormen er zich opnieuw de laatste weken meer
files op de Hoezekouterstraat & -dreef richting rond punt Haring. Met als
gevolg dat de fietsers (veel scholieren) ook bijna geen ruimte hebben om de
auto’s rechts te kunnen voorbijrijden en velen van hen gaan dus opnieuw links
van de file rijden, wat toch ook niet de bedoeling is en toch voor gevaarlijke
situaties zorgt. (deze morgen zijn er bijna fietsers aangereden door een
vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam)

Ik heb al meermaals gevraagd, of het hier niet mogelijk
om minstens vanaf de bruggen op deze baan, fietsvoorkeurstroken (eventueel met
een fietssymbool) in beide richtingen te schilderen, zodat het voor de
autobestuurders wat duidelijker wordt om wat meer ruimte te laten voor de vele
fietsers. Dit is toch een hele drukke fietsersroute vanuit Haaltert (fietspaden
op de N45 zijn er niet meer) , vanuit Nieuwerkerken, Terjoden & zelfs
Mere?

Dit lijk mij nu toch niet zo een zware en ingrijpende
investering?

2. Wat ik ook steeds frappant vind, je komt van een
prachtig fietspad op de Parklaan gereden, en plots stopt dit op de Eugeen
Bosteelstraat, en opnieuw moet je je als fietser door de file auto’s wringen om
opnieuw het fietspad op te rijden op de N9 richting Zeebergbrug.

Kan er hier ook voor dit stukje geen duidelijke
fietsvoorkeurstrook worden geschilderd richting Zeebergbrug?

3. Ik neem dan voorbij de Zeebergbrug mooi het tunneltje
richting Leo Gheeraerdtslaan om zo richting Varkensmarkt te rijden, maar daar
ook druk en vooral snel verkeer vanwege auto’s, bussen van de
lijn
& vele vrachtwagens vanwege de gekende fabriek in nabijheid,
plus in de namiddag opnieuw files richting Zeebergbrug.

Daarom daar ook
indien mogelijk toch al desnoods fietsvoorkeurstroken, te schilderen in beide
richtingen?

4. Wat ik ook nooit heb begrepen in Nieuwerkerken, is waarom
er nooit een duidelijke fietsmarkering is aangelegd geweest voor de toch drukke
oversteek van

fietsers komende van Dries – Muisstraat Haaltert op de
Kraaiwinkel- en Driesstraat Nieuwerkerken.

5. Ook wil melden dat het voor fietsers wel gevaarlijker is
geworden door een toename van het verkeer om en rond de varkenshallen richting
Varkensmarkt-Moorselbaan. De auto’s komen er van alle kanten en
hoeken.

Als men van Aalst een meer fiets veiligere stad wil maken,
waarom wordt er dan niet meer gebruik gemaakt van
fietsvoorkeurstroken?

Hopelijk kan ik hier mee bijdragen tot een iets veiliger
fietsverkeer.Aalst – Fietsparking Station

Aalst Posted on Thu, February 11, 2016 11:59:13

Gemeld op 10/02/2016 door RD

het hele jaar door staat mijn fiets goed bewaakt in de stalling aan station,
uitgerekend met carnaval is daar drie dagen geen bewaking voorzien ?!Aalst – kruispunt Veldstraat Zeshoek

Aalst Posted on Thu, February 11, 2016 11:56:49

Gemeld op 10/02/2016 door RD

Wanneer je als fietser uit Bauwensplein- Veldstraat de zeshoek oprijdt, is er
geen verkeerslicht (want enkel richting voor wagens ?) dat aangeeft wanneer het
veilig is om dit druk kruispunt op te rijden.

Daardoor rijden fietsers
gevaarlijk ver het kruispunt op om een zicht te krijgen op aankomend verkeer.

Regeling van verkeerslichten is bovendien niet aangepast sinds D. Martensstraat
enkel richting werd waardoor voetgangers oversteken bij rood licht omdat er toch
geen kruisend verkeer is.Stationsplein

Aalst Posted on Mon, April 27, 2015 16:56:22

Gemeld door HDL 27/04/2015

Ik ben aangereden door bus die vanuit A. Sierensstraat
links het stationsplein opreed. Terwijl ik vanuit Majoor Claeserstraat reed en
dus van rechts kwam voor de buschauffeur.

Hij gaf toe in fout te zijn. Gelukkig
ben ik uit het goede hout gesneden. Mijn fiets diende wel een nieuwe vork te
hebben .. dit kostte me 100 euro.
Een degelijke fiets is geld waard. Dat
ondervond ik nu al voor de tweede keer. Ik betaalde de som uit eigen zak om de
buschauffeur niet nodeloos voor problemen te zetten.

Ik vermoed dat de niet
uitgetekende voetgangers en fietsersruimte met duidelijke voorrangsvermelding
het hoofdprobleem is .Merestraat

Aalst Posted on Mon, March 16, 2015 16:24:58

Beste fietsersbond,

Ik heb deze week mijn grieven overgemaakt ivm het
kruispunt siesegemlaan
– merestraat ter hoogte van garage Valkeniers, aan de
stad Aalst en de
politie,… ,
Het probleem, waarbij aan fietsers
vaak geen voorrang wordt verleend bij het oversteken (zie schets in
bijlage). Het probleem is dat de fietserslichten nogal ver van
de lichten
voor de automobilisten staat en er dus geen aandacht aan
wordt gegeven door
de automobilist.

Na een aantal mails te hebben rondgestuurd, heb Ik
ondertussen antwoord
gekregen van directeur van mobiliteit en
openbaar domein.
Deze stuurde mij een standaard brief door van het AWV
(Vlaamse Gewest)
welke ik in bijlage heb toegevoegd. Hierin las ik dat er
voldaan wordt
aan de wetgeving en dat alle automobilisten op de hoogte
dienen te zijn
van de voorrangsregels van fietser inzake het oversteken van

kruispunten… .

Kunnen we het debat omtrent dit
kruispunt terug actueel maken en is er
geen oplossing mogelijk die stad
Aalst kan bieden? Ik dacht aan een bord
ter hoogte van de lichten voor de
automobilisten of voetgangers lichten
(welke zonder op de knop te duwen
altijd op rood staan) om hun extra
attent te maken op de voorrang van de
fietser. Er staat wel een
omgekeerde driehoek, maar deze wordt blijkbaar
niet gelinkt aan
overstekende fietsers. Worden er soms bewustheids-campagnes

georganiseerd ter hoogte van `probleem
verkeerssituaties`?

Antwoord AWV :

Geachte,

Het
conflict tussen links of rechts afslaande automobilist en rechtdoorrijdende
fietser in combinatie met een rood voetgangerslicht is ons welbekend.

Het
Agentschap Wegen en Verkeer ontvangt regelmatig meldingen van weggebruikers die
aangeven dat een fietser het kruispunt nog oversteekt, terwijl het
voetgangerslicht al rood aangeeft. De afslaande automobilist, die het
voetgangerslicht op rood ziet staan, gaat er van uit dat de fietser de wet
overtreedt. Nochtans is dit niet het geval, vermits het fietserslicht de cyclus
van de verkeerslichten voor
motorvoertuigen volgt.

De
groencyclus van het voetgangerslicht wordt vroeger afgesloten dan de
groencyclus voor fietsers of motorvoertuigen. Vanaf het moment dat het
voetgangerslicht op rood springt, wordt de voetganger die al aan zijn
oversteekbeweging begonnen was, wettelijk toegestaan om deze oversteekbeweging
te beëindigen (= ontruimingstijd). Voor voetgangerslichten bestaat er immers
geen oranjekleurig licht dat de overgang van groen naar rood maakt. Dat het voetgangerslicht
al op rood springt, terwijl het fietserslicht nog op groen blijft staan, heeft
te maken met het feit dat wettelijk (en feitelijk) een langere ontruimingstijd voorzien
is voor een overstekende voetganger dan voor een overstekende fietser (1,2m/
sec ten opzichte van 10m/sec voor
autovoertuigen en 5m/sec voor fietsers).

Gezien
het Agentschap Wegen en Verkeer zwaar inzet op een vlotte doorstroming van het
verkeer, is het niet opportuun om de groencyclus van het voetgangerslicht
gelijk te schakelen met de groencyclus van het verkeerslicht voor
motorvoertuigen. Dit zou namelijk, op meerdere
kruispunten, vele extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer op de
dwarsrichting, aangezien alle verkeer (inclusief het gemotoriseerde verkeer)
steeds de (langere) ontruimingstijd van de voetganger zou dienen te volgen.

Ook
het gelijkschakelen van de groencyclus van fietserslichten met
voetgangerslichten biedt geen oplossing, aangezien dit een minder vlotte doorstroming
voor de fietser zou betekenen. De fietser zou minder groentijd krijgen, terwijl
zijn ontruimingstijd veel korter is dan die van de voetganger.

Op
gewestwegen met een drukknop zou de fietser, bij gelijkschakeling van de
groencyclus voor fietsers en voetgangers, zijn oversteek steeds dienen aan te
vragen, net als de voetganger. Dit zou dan weer extra seconden wachttijd
opleveren voor het verkeer in de dwarsrichting, gezien steeds rekening zou
moeten gehouden worden met de (langere) ontruimingstijd van de voetganger,
zelfs indien zich enkel een fietser aangemeld had.

Het
Agentschap Wegen en Verkeer zal bovendien meer en meer inzetten op het systeem
van drukknoppen om een goede doorstroming van het verkeer te garanderen. Zo
wordt de wachttijd van het dwarsliggende verkeer enkel verhoogd indien er zich
effectief voetgangers aanmelden.

In
deze discussie wordt soms ook verwezen naar de plaatsing van de verkeerslichten.
Voor de afslaande automobilist springt het verkeerslicht van de voetganger meer
in het oog. Terwijl het fietserslicht zich namelijk vóór het kruispunt bevindt,
wordt het voetgangerslicht niet vóór maar aan de overzijde van het kruispunt
geplaatst. De plaatsing van de voetgangerslichten kan echter niet zomaar
aangepast worden.

Door
het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens wordt namelijk opgelegd dat de
voetgangerslichten zodanig gerangschikt dienen te zijn dat iedere verwarring
met de voor het verkeer van
autovoertuigen bestemde lichten uitgesloten is. Omdat het plaatsen van
voetgangerslichten naast verkeerslichten voor motorvoertuigen verwarring in de
hand zou kunnen werken, is er daarom gekozen om de voetgangerslichten aan de
overzijde van het kruispunt te plaatsen. Aangezien de voetgangerslichten
zichtbaar moeten zijn voor de aan de overzijde van
het kruispunt aanwezige voetganger, zullen zij noodzakelijkerwijs ook steeds in
het zicht van de afslaande voertuigen blijven.

Samenvattend
blijft het dan ook zeer belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van het
feit dat de groencyclus voor fietsers en voetgangers niet gelijklopend is. Op
een gewestweg met een fietsoversteek dient de links- of rechtsafslaande
automobilist daarom steeds rekening te houden met mogelijke oversteekbewegingen
van fietsers, ook wanneer het voetgangerslicht rood aangeeft.

Wij
hopen u hiermee van dienst geweest te zijn.

Onze vraag bij de stadsdiensten :

Dit is effectief een gekend probleem dat zich ook voor doet aan het Colruyt
kruispunt, voor de fietsers die de N9 willen over steken, en de afdraaiende
automobilisten komende van de Albrechtlaan.

Is er geen mogelijkheid om voor de afdraaiende automobilisten een extra
aanduiding te plaatsen, zodat deze kan zien dat de fietsen wel degelijk nog door
mogen (groen licht hebben).

bedanktKruispunt Brusselbaan-Albrechtlaan

Aalst Posted on Fri, February 27, 2015 11:25:43

na heraanleg

Fietsers die van Brusselbaan komen en viaduct over moeten richting
Zeebergbrug hebben zeer lange tijd rood licht.

Geen sorteervak.

Fietsers moeten
dus wachten op het fietspad. Hun aantal zwelt zolang aan dat de doorgang voor
fietsers die van Brusselbaan richting Mijlbeek moeten niet meer door geraken.

Heraanleg gewestweg met duidelijke fouten.Werfplein

Aalst Posted on Fri, February 27, 2015 11:24:20

fietssuggestiestrook lang voorzijde toekomstig stadhuis.

Vaak staan hier bussen op geparkeerd. Fietsers moeten zich de weg
opschieten, tegen opkomend busverkeer in.

Reeds gemeld aan De Lijn, maar blijkbaar onvoldoende.Treinstraat

Aalst Posted on Fri, February 27, 2015 11:23:14

In tegenverkeer (van Escargotkot richting konker carnavalwerkhallen) zijn
er enkele maanden geleden witte fietskes geschilderd.

Deze werkwijze van
fietsuggestiestrook is niet duidelijk genoeg voor het autoverkeer.

Meermaals
merk ik op dat auto’s gewoonweg foutparkeren ed op deze plaats.

Tegenvoorstel:
geel doorlopende vlak?

Beter: volwaardig fietspad in deze drukke fietsstraat
richting Leireken?Next »